ZÁRUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ SERVIS

Kvalifikovaní a skúsení technici vás nikdy nenechajú v ťažkostiach

Pozáručný servis poskytujeme minimálne 10 rokov. Servisné zásahy realizujeme v čo najkratšom čase, s ohľadom na mieru obmedzenia funkčnosti zariadení. Individuálne požiadavky na servisné služby riešime dohodou so zákazníkom. Servisní technici sú v kontakte s centrálou a môžu operatívne reagovať na hlásenie porúch pomocou SW aplikácie. Každý technik má svoj región. To je záruka kvality služieb a rýchleho riešenia problémov. Servis zabezpečujeme po celej Slovenskej aj Českej republike.

Vďaka pravidelným údržbám získate istotu správneho nastavenia zariadenia a eliminujete možnosť vzniku predčasného opotrebovania alebo porúch.

Všetci technici absolvujú pravidelné školenia a vlastné potrebné oprávnenia a certifikáty.
Servisní technik

Záručný a pozáručný servis

Vykonávame kompletné opravy, prevádzkovej údržby aj generálne opravy.

Predaj originálnych náhradných dielov

Náhradné diely dodávame od 24 hodín z vlastného skladu.

Technické kontroly podľa noriem STN a ISO

Všetky naše úkony spĺňajú najprísnejšie kritériá, podľa platných noriem.

Školenie technikov

Naši technici majú vlastné potrebné certifikáty, vďaka pravidelným školeniam v rámci EÚ.