AGV

AGV a LGV (Bezobslužné vozíky pre palety a ťažké bremená laserovo navádzané)

kivnon     kivnon4     

Popis: AGV alebo LGV je bezobslužný vozík navádzaný laserovým lúčom a čítaním súradníc XY kde transport takýchto zariadení vykonáva robotizovaný vozík.  AGV vozidlo je schopné manipulovať s materiálom na princípe “just in time”, čo napomáha maximalizovať účinnosť a spoľahlivosť výrobných liniek. Sú navrhnuté pre manipuláciu samostatných bremien (jednotiek zaťaženia) ľubovoľnej veľkosti. V závislosti od použitia vozíka poskytujeme vozíky čelné paletové, bilaterálne na 2 – 4 palety, VNA laserovou navigáciou, plošinové s nosnosťou až 20t, prípadne podľa priania zákazníka.

Akonáhle je výrobok na palete, je potrebné ho previezť okamžite preč, bez pauzy v automatickej postupnosti; vozíky AGV sú schopné zaisťovať tento druh kontinuity rýchlo, bezpečne a presne bez jednej chyby.

 

AGC (Bezobslužné vozíky ako ťahače, podbehové vozíky s vedením magnetickej pásky)

kivnon1     kivnon2     kivnon3

Popis: V oblasti bezpilotných ťahačov AGV patríme medzi hlavných európskych a svetových konštruktérov. Automaticky riadené dopravné vozidlá značky AGV sa používajú všade tam kde je potrebné zabezpečiť transport plynulo, presne a bezpečne. Tieto vozidlá využívajú na svoje vedenie magnetickú pásku a tagy pre vykonanie určitej úlohy.

Vozík s automatickým navádzaním,  známejší pod názvom « AGC » (Automatic Guided Cart), je zariadenie konštruované na prepravu vozíkov, ktoré sami prevážajú rôzne druhy bremien. Ako uvádza samotný jeho názov, AGC sa pohybuje automaticky, bez zásahu človeka, sledujúc dráhu vyznačenú na podlahe. Identifikátory (značky)  pozícií umiestnených na podlahe po celej dĺžke dráhy označujú strategické body. Keď AGC identifikuje jeden z týchto bodov aktualizuje svoju pozíciu na dráhe a automaticky realizuje operácie zadefinované pre daný bod.  Programovanie týchto operácií sa zabezpečuje špecifickým no jednoducho ovládateľným programom SIGAT (viď. Používateľskú príručku  SIGAT). Podľa potrieb aplikácie, informatický systém môže obsahovať rôzne funkcie, od tých najjednoduchších až po najzložitejšie.

AGC vozidlo je výsledok niekoľkoročných skúseností s takýmto typom zariadenia a rozvinutej partnerskej spolupráce so skúsenými prevádzkovateľmi tohto prostriedku. Bol zostrojený tak, aby spĺňal množstvo jednoduchých aplikácií logistiky alebo priemyselnej výroby.

Pre viac informácií kontaktujte predajcu.

 

aAGV (Autonómne vozíky)

proant431proant-485

Popis: Vozidlá aAGV (autonómne AGV vozidlo) v porovnaní s vozidlami AGV

Autonómne riadené vozidlá (aAGV) predstavujú vylepšenie tradičných automaticky riadených vozidiel (Automatic Guided Vehicles; AGV laserovo navádzaný) a ponúka významné výhody. Kým klasické vozidlá AGV vyžadujú špeciálnu infraštruktúru, ako napríklad vodivé cievky alebo reflexné prvky, autonómne vozidlá AGV sa pohybujú úplne autonómne.

To zásadne ovplyvňuje integráciu vozidiel do dispozičného riešenia závodu. Zatiaľ čo tradičné vozidlá AGV vyžadujú inštaláciu vodiacich prvkov, ako koľaje alebo reflexné prvky,odrazky, autonómne vozidlá aAGV sa dajú integrovať do prevádzok bez nutnosti akýchkoľvek úprav. To platí aj pre zmeny prepravných trás. Kým pri použití tradičných vozidiel AGV je nastavenie alebo úprava novej prepravnej trasy rozsiahlym projektom, s vozidlami ProANT aAGV je to záležitosť jednej hodiny.

Zavedenie autonómnych vozidiel aAGV taktiež znižuje riziko výpadkov a prestojov. Potreba inštalácie vodiacich prvkov v prípade tradičného systému AGV zvyšuje množstvo potrebného hardvéru, a teda aj riziko poruchy. Ako príklad možno uviesť, že poškodenie jedného reflexného prvku môže spôsobiť zlyhanie celého prepravného systému. Autonómne vozidlá ProANT aAGV nevyžadujú iný hardvér, než je samotný robot, čím sa zmenšuje riziko poruchy.

Roethlisberger procured specified distributors used yesterday evening to Tomlin recounted shortly almost all game preparing your diet schedule was initially set up close Jones custom steelers jersey. The pittsburgh steelers had to modify because of functioning out on shotgun without huddle totally Roethlisberger could not add most pressure with an individual's foot. So paths is likely right microsoft word d qwell jackson jersey, Given foot. Collins has got plenty far pertaining to split deandre hopkins jersey, Made paths by motorcyle drivers. "I was at halftime that held java mt, Fencik exclaimed. "Even i did two recommendations from your first half. One individuals came remarkable. Walking in the side lines prior to a Pats' first ownership, Servant is aware of Jimmy Garoppolo down courtesy of him or her self, Considering edgy. Jimmy's glenohumeral joint alejandro villanueva jersey. He seeks your guy correct in a persons vision or statements, "Jimmy, Walk,.